Våre politikere


Stortingsrepresentanter

 • Ingvild Kjerkol

 • Arild Grande

Fylkestinget

 • Jan Inge Kaspersen

  Jan Inge Kaspersen i fylkesting og kommunestyret prioriterer: Botilbud for eldre, de med særskilte behov, trygg alderdom og hjelp når vi trenger det.

 • May Britt Lagesen

  may-britt.lagesen@ntfk.no 958 15 536

  Har tidligere vært aktiv i kommunepolitikken i Steinkjer. Er utdannet som barnevernspedagog og veileder og er ansatt som enhetsleder i B/O BFF i Steinkjer kommune. Har fokus på barns oppvekstvilkår og trives derfor som skoleutvalgtsmedlem ved Steinkjer videregående skole og som AU medlem i Trøndelag fotballkrets. Gjennom disse vervene kan jeg få muligheten til å påvirke til positiv tilrettelegging for denne målgruppen.

 • Terje Sørvik