Vedtatt politikk på årsmøtet 2016

Disse uttalelsene ble vedtatt på Nord-Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte 9. og 10. april.

original_1478641326_4305394