Årsmøte

Hadia Tajik kommer til Nord-Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte lørdag 9. april.

original_1478639690_2764986

Lørdag 9. april starter vårt årsmøte i Steinkjer Rådhus. Vi får besøk av Hadia Tajik og flere andre spennende innledere.

Vi ser fram til ei innholdsrik helg !

Program: 

Lørdag 9. april:

kl 11.00 Åpning – kulturelt innslag

kl 11.20 Konstituering

kl 11.40 Minnetale v/ Bjørn K. Engen, fylkesleder

kl 11.50 Åpningstale v/ Bjørn K. Engen, fylkesleder

kl 12.10 Den politiske situasjonen v/ Hadia Tajik, nestleder

kl 12.45 Debatt etter innledningen

kl 13.30 Lunsj

kl 14.30 Debatten fortsetter

kl 16.30 Oppsummering v/ Hadia Tajik, nestleder

kl 17.00 Andre årsmøtesaker

               - Årsberetning, regnskap og budsjett

              - Valg

kl 18.00 Møteslutt

kl 19.30 Årsmøtemiddag – Grand Hotell

Søndag 10. april:

kl 09.00 Kulturelt innslag

kl 09.15 Nytt organisasjonsprosjekt v/ studieutvalget

kl 09.45 Synspunkt – debatt om prosjektet

kl 10.15 Nord-Trøndelag Arbeiderparti som en spennende organisasjon 

– hvordan kommer vi dit?

kl 11.00 Program 2017 – distriktspolitikken v/ Ingvild Kjerkol,

medlem av programkomiteen

kl 11.30 Program 2017 – prosessen og de store utfordringene

v/ Mari Brenli, kommunikasjonsrådgiver Arbeiderpartiet sentralt

kl 12.00 Lunsj

kl 13.00 Behandling av uttalelser

              - Organisatoriske saker

              - Politiske saker

ca kl 15.00 Møte slutt